در حال بارگزاری ...
مدیر سایت
2016/02/03 18:05
885
0

1- سنسور سرعت چرخ

سنسور سرعت چرخ ، داده هایی را که از طریق چرخش چرخ دنده ی روی پلوس (excitr) به دست می آورد به ECU میفرستد و به این ترتیب سرعت چرخ محاسبه می گردد.

2- ECU (کنترل یونیت الکترونیکی)

سرعت های چهار چرخ با استفاده از سیگنال های سنسور ها محاسبه شده و با بررسی میزان لغزش روی چرخ ها، ECU پیغامی را برای عملکرد شیرها و موتور HECU میفرستد و فشار ترمز گیری را کنترل میکند.

3- موتور

هنگامی که ABS عمل میکند، ECU فرمان عملکرد موتور را صادر میکند که باعث چرخش روغن ترمز به وسیله حرکت چرخشی به حرکت پمپاژی میباشد(pumping).

4- HU(واحد هیدرولیک)

مدار اولیه HU برای ترمزگیری معمولی به کار میرود و مدار ثانویه آن برای عملکرد ABS می باشد.

واحد هیدرویک از گروهی اجزاء تشکیل شده است که فشار ترمزگیری منتقل شده به هر یک از چرخ ها را کنترل میکند.

ECU وضعیت لغزش چرخها را از ورودی سیگنال سنسور و هنگامی که عملکرد ABS الزامی باشد، محاسبه میکند و سپس شیرها و موتور مطابق با منطق برنامه ریزی شده  در ECU شروع به عمل میکنند و فشار ترمزگیری را کنترل مینماید.

تبلیغات

لینک های مفید

ارتباط با ما

021-46875263
0912-0430178
info@tajhizat-t.ir